QURTYNA REKRUTACJA 2015/2016
Qurtyna otwiera się na nowe…
 
Z nieskrywaną dumą i radością informujemy, że Niepubliczna Policealna Szkoła Wokalno-Aktorska „Qurtyna” – w czwartym roku działalności –
stała się jedną z trzech w Polsce działających pod patronatem Teatru Muzycznego.
To rewolucja!
Od października rozpoczynamy – we współpracy z Teatrem – nowy etap działalności jako
Niepubliczne Policealne Studium Musicalowe „Qurtyna”
pod patronatem Teatru Muzycznego w Lublinie
 
Oferujemy znakomite warunki nauczania:
 
- profesjonalną kadrę dydaktyczną;
- nadzór pedagogiczny nad placówką sprawowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- zajęcia prowadzone indywidualnie i w małych grupach, w warunkach dostosowanych do profilu działalności Studium;
- 3-letni cykl edukacyjny na kierunku Aktor scen muzycznych, specjalność wokalno-aktorska;
- dyplom ukończenia Studium pod patronatem Teatru Muzycznego w Lublinie, potwierdzający uzyskanie uprawnień zawodowych;
- opiekę merytoryczną Teatru Muzycznego w Lublinie w zakresie wspierania procesu edukacyjnego;
- praktykę sceniczną począwszy od I roku nauki;
- zwiększoną liczbę godzin przedmiotów kierunkowych: gry aktorskiej, śpiewu, tańca;
- dla osób wyróżniających się – możliwość podjęcia pracy zawodowej w Teatrze Muzycznym w Lublinie;
- warsztaty mistrzowskie z udziałem cenionych artystów i realizatorów sceny muzycznej i teatralnej;
- uczestnictwo w inicjatywach edukacyjno-artystycznych (obozy, warsztaty i in.);
- korzystną kwotę czesnego.

 

 

Szkoła Wokalno-Aktorska „Qurtyna”